Pomoc

Dla Integratorów

Instrukcja dla Integratora PZ (PDF, 1,12 MB) - link otworzy się w nowym oknie

Instrukcja dla Integratora PZ - logowanie (PDF, 600 KB) - link otworzy się w nowym oknie

Instrukcja dla Integratora DT (PDF, 860 KB) - link otworzy się w nowym oknie

Instrukcja dla Integratora DT - pliki WSDL (ZIP, 770 KB) - link otworzy się w nowym oknie

Ścieżka Certyfikacyjna dla Certyfikatów Podpisu Zaufanego (7z, 3,2 KB) - link otworzy się w nowym oknie

Certyfikat z kluczem publicznym do weryfikacji odpowiedzi z serwera PZ - link otworzy się w nowym oknie

Certyfikaty Podpisu Zaufanego (Pieczęć Cyfrowa) (7z, 2,3 KB) - link otworzy się w nowym oknie

Procedury – integracja z Profilem Zaufanym - link otworzy się w nowym oknie