Nota prawna

Polityka ochrony prywatności

Minister właściwy do spraw informatyzacji jako administrator danych użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), dba o bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez nich w profilach użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

Informacje przy rejestracji

W celu skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP, w formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 584). W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy dodatkowo podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego w celu umożliwienia autoryzacji (potwierdzania zgody dla czynności realizowanych z wykorzystaniem profilu zaufanego) za pomocą jednorazowego kodu przesyłanego SMS-em, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778).

Udostępnianie danych

Dane osobowe na platformie ePUAP udostępniane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług administracji publicznej.

Bezpieczeństwo

Platforma ePUAP zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją niepożądanych osób. Tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

Usunięcie danych

Platforma ePUAP zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z profilu użytkownika, usunięcie konta oraz do zaprzestania korzystania z platformy ePUAP.

Pliki „cookies”

W ramach strony ePAUP stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na ePUAP wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.