Aktualności

27.03.2017
Wyłączenie autoryzacji przy użyciu poczty elektronicznej
Jeśli używasz konta email do odbierania haseł jednorazowych profilu zaufanego pamiętaj, że jest to możliwe tylko do 7 kwietnia 2017 r. więcej

Następnego dnia funkcja zostanie wyłączona. Dalsze korzystanie z profilu będzie możliwe tylko za pomocą haseł przesyłanych za pomocą SMS. Dotyczy to wszystkich użytkowników - osób fizycznych oraz pracowników administracji publicznej wykorzystujących profil do celów służbowych.
Jeśli korzystasz z haseł wysyłanych na email, zamień je na SMS - w tym celu:
1. wejdź na swoje konto się w serwisie pz.gov.pl,
2. wybierz z menu bocznego „Mój profil zaufany”, a następnie opcję „Przedłuż ważność”
3. podaj numer telefonu komórkowego

Jeśli nie uda Ci się podać numeru telefonu dla haseł jednorazowych SMS od 8 kwietnia 2017 r. Twój Profil Zaufany nie zniknie, ale będziesz musiał udać się do punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP, by móc z niego normalnie korzystać. Pamiętaj, że nadal będziesz mógł korzystać z profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

---
Podstawa prawna: § 8 ust. 3 w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633).

22.02.2017
SMS-y do odbiorców przebywających poza granicami kraju
Informujemy, że SMS-y generowane przez system Profil Zaufany oraz platformę ePUAP mogą nie docierać do części odbiorców przebywających poza granicami kraju. więcej
30.12.2016
Przerwa serwisowa ePUAP i PZ
1 stycznia 2017 r. w godzinach 20:00 - 20:30 więcej

Informujemy, że 1 stycznia, w godzinach 20:00 - 20:30 system ePUAP (epuap.gov.pl) oraz Profil Zaufany (pz.gov.pl) będą niedostępne.
Niedostępność usługi spowodowana jest aktualizacją systemu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

29.12.2016
Wymiana certyfikatu SSL
Informujemy, że w dniu 2 stycznia po godzinie 22:00 nastąpi wymiana certyfikatu SSL dla domeny pz.gov.pl. więcej

Informujemy, że w dniu 2 stycznia po godzinie 22:00 nastąpi wymiana certyfikatu SSL dla domeny pz.gov.pl.
Nowy certyfikat SSL z kluczem publicznym jest dostępny na stronie pz.gov.pl w zakładce POMOC > Integratorzy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki:
Adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl - nasz pracownik odpowie na twoje pytania drogą elektroniczną.

17.10.2016
Łatwy sposób na Profil Zaufany
Użytkownicy bankowości internetowej i innych komercyjnych systemów transakcyjnych będą mogli zakładać Profil Zaufany bez konieczności wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości. więcej

Jako pierwsi z takiej możliwości mogą skorzystać klienci PKO BP. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i wypełnią krótki formularz (bank nie będzie przechowywał zawartych w nim informacji). Usługa jest bezpłatna.
To duże ułatwienie, bo konieczność wizyty w urzędzie była główną barierą, która zniechęcała obywateli do zakładania PZ. Sukcesywnie do sytemu będą dołączać inne banki, a także firmy telekomunikacyjne.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki:
Telefon: + 48 (42) 253 54 50
Adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl - nasz pracownik odpowie na twoje pytania drogą elektroniczną.

10.09.2016
Uruchomienie wydzielonego profilu zaufanego w wersji produkcyjnej
Dnia 10 września 2016 roku został uruchomiony wydzielony profil zaufany w wersji produkcyjnej.